ერიკ ბერნის ტრანზაქციული ანალიზი – პიროვნების 3 როლი

იკითხება 3 წუთში. პიროვნების სამგანზომილებიანი მოდელი ამერიკელმა ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმა ერიკ ბერნმა შექმნა პოპულარული თეორია – ტრანზაქციული ანალიზი და შემოგვთავაზა პიროვნების სამგანზომილებიანი მოდელი, რომლის თანახმად, თითოელ ჩვენთაგანში შეიძლება გამოვყოთ სამი ეგო-მდგომარეობა (როლი): ბავშვი მშობელი ზრდასრული გარესამყაროსთან ურთიერთობისას …