ოჯახი

ოჯახის როლი ბავშვის აღზრდაში

იკითხება 4 წუთში. „მხოლოდ მცენარის თესლი არ არის საკმარისი  მცენარის განვითარებისთვის,   ასევე აუცილებელია სათანადო გარემო,  რათა თესლი მცენარედ იქცეს“                                                                                                                       (დიმიტრი უზნაძე) ბავშვის აღზრდა ოჯახში რთული და დელიკატური პროცესია, რომელიც მოითხოვს მშობლების მხრიდან მოთმინებას, …