მიჯაჭვულობის 4 ტიპი

მშობელთან მიჯაჭვულობა: 4 ტიპი

იკითხება 4 წუთში. მიჯაჭვულობა, რომელიც დაბადების პირველი დღეებიდანვე ყალიბდება, წარმოადგენს ღრმა, ხანგრძლივ ურთიერთკავშირს აღმზრდელსა და ბავშვს შორის. ფიზიკური და ემოციური სიახლოვე ბავშვის უსაფრთხოების და კომფორტულობის განცდას უზრუნველყოფს. ტერმინი „მიჯაჭვულობა“ მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში ჯონ …