სიჯიუტე ბავშვებში – რას მივაქციოთ ყურადღება და როგორ ვმართოთ სიტუაცია?

იკითხება 6 წუთში. სიჯიუტე ბავშვებში და, ზოგადად, ბავშვის ნებისმიერი ქცევა ერთგვარი ინდიკატორია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, გადავამოწმოთ ჩვენი, მშობლბის ქმედებების მართებულობა