აღზრდა

აღზრდა ორსულობიდან იწყება

იკითხება 4 წუთში. როდის უნდა დაიწყონ მშობლებმა ბავშვის აღზრდა? ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს საინტერესო იგავი: სამი დღის ახალშობილთან ერთად დედ-მამა ბრძენთან მივიდა კითხვით, თუ რა ასაკიდან უნდა დაეწყოთ შვილის აღზრდა?  ბრძენმა უპასუხა: „თქვენ …

ოჯახი

ოჯახის როლი ბავშვის აღზრდაში

იკითხება 4 წუთში. „მხოლოდ მცენარის თესლი არ არის საკმარისი  მცენარის განვითარებისთვის,   ასევე აუცილებელია სათანადო გარემო,  რათა თესლი მცენარედ იქცეს“                                                                                                                       (დიმიტრი უზნაძე) ბავშვის აღზრდა ოჯახში რთული და დელიკატური პროცესია, რომელიც მოითხოვს მშობლების მხრიდან მოთმინებას, …

სოციალური ადაპტაცია - ქავერი

ბავშვის სოციალური ადაპტაცია

იკითხება 4 წუთში. სოციალიზაცია, იგივე სოციალური ადაპტაცია, არის პროცესი, რომლის შედეგად ადამიანი ხდება ამა თუ იმ სოციალური ჯგუფის წევრი. ეს შეიძლება იყოს ოჯახი, თემი ან ნებისმიერი ტიპის გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფი.  სოციალიზაცია გულისხმობს  კონკრეტული …

მიჯაჭვულობის 4 ტიპი

მშობელთან მიჯაჭვულობა: 4 ტიპი

იკითხება 4 წუთში. მიჯაჭვულობა, რომელიც დაბადების პირველი დღეებიდანვე ყალიბდება, წარმოადგენს ღრმა, ხანგრძლივ ურთიერთკავშირს აღმზრდელსა და ბავშვს შორის. ფიზიკური და ემოციური სიახლოვე ბავშვის უსაფრთხოების და კომფორტულობის განცდას უზრუნველყოფს. ტერმინი „მიჯაჭვულობა“ მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში ჯონ …

ერიკ ბერნის ტრანზაქციული ანალიზი – პიროვნების 3 როლი

იკითხება 3 წუთში. პიროვნების სამგანზომილებიანი მოდელი ამერიკელმა ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმა ერიკ ბერნმა შექმნა პოპულარული თეორია – ტრანზაქციული ანალიზი და შემოგვთავაზა პიროვნების სამგანზომილებიანი მოდელი, რომლის თანახმად, თითოელ ჩვენთაგანში შეიძლება გამოვყოთ სამი ეგო-მდგომარეობა (როლი): ბავშვი მშობელი ზრდასრული გარესამყაროსთან ურთიერთობისას …

აღზრდის 4 სტილი

აღზრდის 4 სტილი

იკითხება 3 წუთში. ბავშვის აღზრდა მშობლისთვის, ოჯახისთვის მეტად საპასუხისმგებლო საქმეა. სწორედ მშობლების დამოკიდებულება, აღზრდის სტილი განსაზღვრავს, თუ როგორ პიროვნებად ჩამოყალიბდება მოზარდი. შვილისა და მშობლის ურთიერთობაში უნდა გამოიყოს ბავშვისათვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე მახასიათებელი: ოჯახში არსებული …

წახალისების 3 სახეობა

ბავშვის წახალისების 3 სახეობა

იკითხება 3 წუთში. წახალისება ქცევის მართვის ერთ-ერთი საშუალებაა, რომლის მიზანია ჩვენთვის მისაღები ქცევის სტიმულირება და უკვე არსებული, სასურველი ქცევის განმტკიცება.

დასჯის 2 ფორმა

ბავშვის დასჯის 2 ფორმა

იკითხება 4 წუთში. მშობლები ხშირად ფიქრობენ, რომ რთული, არასასურველი ქცევის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად ბავშვი უნდა დატუქსონ, შეზღუდონ, ან დასაჯონ. ისინი ნებისმიერ არასასურველ საქციელზე შვილს საყვედურობენ, უყვირიან, ეჩხუბებიან და ზოგჯერ ფიზიკურადაც კი ეხებიან. ასეთი დამოკიდებულების შედეგები, როგორც წესი, სავალალოა.

მე-შეტყობინება

მე-შეტყობინება – ის, რაც გვეხმარება შვილებისთვის გასაგებ ენაზე გამოვხატოთ ჩვენი ემოციები

იკითხება 2 წუთში. ამერიკელი ფსიქოლოგის თომას გორდონის მიერ შემუშავებული ტექნიკა “მე-შეტყობინება” გვეხმარება შვილებისთვის გასაგებ ენაზე გამოვხატოთ ემოციები

არასრულწლოვანის 6 კრიზისული პერიოდი

არასრულწლოვანის 6 კრიზისული პერიოდი – გვეშინოდეს, თუ ნორმალურია?

იკითხება 4 წუთში. კრიზისული პერიოდი განვითარების ახალი ეტაპია, როცა ბავშვი განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე გადადის