აღზრდა

აღზრდა ორსულობიდან იწყება

იკითხება 4 წუთში. როდის უნდა დაიწყონ მშობლებმა ბავშვის აღზრდა? ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს საინტერესო იგავი: სამი დღის ახალშობილთან ერთად დედ-მამა ბრძენთან მივიდა კითხვით, თუ რა ასაკიდან უნდა დაეწყოთ შვილის აღზრდა?  ბრძენმა უპასუხა: „თქვენ …

ოჯახი

ოჯახის როლი ბავშვის აღზრდაში

იკითხება 4 წუთში. „მხოლოდ მცენარის თესლი არ არის საკმარისი  მცენარის განვითარებისთვის,   ასევე აუცილებელია სათანადო გარემო,  რათა თესლი მცენარედ იქცეს“                                                                                                                       (დიმიტრი უზნაძე) ბავშვის აღზრდა ოჯახში რთული და დელიკატური პროცესია, რომელიც მოითხოვს მშობლების მხრიდან მოთმინებას, …

სოციალური ადაპტაცია - ქავერი

ბავშვის სოციალური ადაპტაცია

იკითხება 4 წუთში. სოციალიზაცია, იგივე სოციალური ადაპტაცია, არის პროცესი, რომლის შედეგად ადამიანი ხდება ამა თუ იმ სოციალური ჯგუფის წევრი. ეს შეიძლება იყოს ოჯახი, თემი ან ნებისმიერი ტიპის გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფი.  სოციალიზაცია გულისხმობს  კონკრეტული …

მიჯაჭვულობის 4 ტიპი

მშობელთან მიჯაჭვულობა: 4 ტიპი

იკითხება 4 წუთში. მიჯაჭვულობა, რომელიც დაბადების პირველი დღეებიდანვე ყალიბდება, წარმოადგენს ღრმა, ხანგრძლივ ურთიერთკავშირს აღმზრდელსა და ბავშვს შორის. ფიზიკური და ემოციური სიახლოვე ბავშვის უსაფრთხოების და კომფორტულობის განცდას უზრუნველყოფს. ტერმინი „მიჯაჭვულობა“ მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში ჯონ …

ერიკ ბერნის ტრანზაქციული ანალიზი – პიროვნების 3 როლი

იკითხება 3 წუთში. პიროვნების სამგანზომილებიანი მოდელი ამერიკელმა ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმა ერიკ ბერნმა შექმნა პოპულარული თეორია – ტრანზაქციული ანალიზი და შემოგვთავაზა პიროვნების სამგანზომილებიანი მოდელი, რომლის თანახმად, თითოელ ჩვენთაგანში შეიძლება გამოვყოთ სამი ეგო-მდგომარეობა (როლი): ბავშვი მშობელი ზრდასრული გარესამყაროსთან ურთიერთობისას …