აღზრდის 4 სტილი

აღზრდის 4 სტილი

იკითხება 3 წუთში. ბავშვის აღზრდა მშობლისთვის, ოჯახისთვის მეტად საპასუხისმგებლო საქმეა. სწორედ მშობლების დამოკიდებულება, აღზრდის სტილი განსაზღვრავს, თუ როგორ პიროვნებად ჩამოყალიბდება მოზარდი. შვილისა და მშობლის ურთიერთობაში უნდა გამოიყოს ბავშვისათვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე მახასიათებელი: ოჯახში არსებული …

წახალისების 3 სახეობა

ბავშვის წახალისების 3 სახეობა

იკითხება 3 წუთში. წახალისება ქცევის მართვის ერთ-ერთი საშუალებაა, რომლის მიზანია ჩვენთვის მისაღები ქცევის სტიმულირება და უკვე არსებული, სასურველი ქცევის განმტკიცება.

დასჯის 2 ფორმა

ბავშვის დასჯის 2 ფორმა

იკითხება 4 წუთში. მშობლები ხშირად ფიქრობენ, რომ რთული, არასასურველი ქცევის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად ბავშვი უნდა დატუქსონ, შეზღუდონ, ან დასაჯონ. ისინი ნებისმიერ არასასურველ საქციელზე შვილს საყვედურობენ, უყვირიან, ეჩხუბებიან და ზოგჯერ ფიზიკურადაც კი ეხებიან. ასეთი დამოკიდებულების შედეგები, როგორც წესი, სავალალოა.