მე-შეტყობინება

მე-შეტყობინება – ის, რაც გვეხმარება შვილებისთვის გასაგებ ენაზე გამოვხატოთ ჩვენი ემოციები

იკითხება 2 წუთში. ამერიკელი ფსიქოლოგის თომას გორდონის მიერ შემუშავებული ტექნიკა “მე-შეტყობინება” გვეხმარება შვილებისთვის გასაგებ ენაზე გამოვხატოთ ემოციები